Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych

gminy Trzyciąż

 

Na podstawie Art. 21 ust. 4,5 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. 2022 poz. 672 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Trzyciąż od dnia 20 czerwca 2022 r. do 20 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Trzyciążu, Referat  Rolnictwa, Środowiska i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 16, piętro 1, w godzinach pracy Urzędu od 9°° - 12°° oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Trzyciąż.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 20 lipca 2022 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

 

 

WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (20220608_144022_BRN3C2AF489BC51_008495.pdf)20220608_144022_BRN3C2AF489BC51_008495.pdf

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220429_114323_BRN3C2AF489BC51_008090.pdf)20220429_114323_BRN3C2AF489BC51_008090.pdf408 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzyciąż zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie pn.: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ  MIEJSCEM W  SCHRONISKU NA ROK 2022”.

 1. Zamówienie obejmuje wykonywanie na terenie Gminy Trzyciąż zadań związanych z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020, poz. 638 z późn. zm.), w szczególności:
 • wyłapywanie na terenie Gminy Trzyciąż przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt, ich transport do schroniska dla zwierząt, pokrycie kosztów ich przyjęcia i bezterminowe utrzymanie w schronisku (z zaznaczeniem, do momentu adopcji).
 • całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Trzyciąż;
 • objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką, polegającą na:
 1. zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
 2. zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,
 3. zapewnieniu stałego dostępu do wody,
 4. zapewnieniu opieki weterynaryjnej;
  • traktowanie w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska;
  • w przypadku pogryzienia obserwacja psa do 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • usypianie ślepych miotów;
  • eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej;
  • zbieranie martwych zwierząt;

9)   podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu

odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia);

10) informowanie Urzędu o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z terenu gminy Trzyciąż w formie e-mail wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji;

 1. Termin wykonania: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Przy wyborze oferty będą brane ceny za poszczególne zadania:

Stawki jednostkowe za wykonanie usług opisanych w § 1 zależą m.in. od gatunku zwierzęcia i wynoszą:

 1. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za psa,
 2. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za sukę ze szczeniakami (bez względu na ilość szczeniąt),
 3. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za kota,
 4. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 24 godzin od momentu zebrania,
 5. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 7 dni od dnia zebrania,
 6. Koszt zbierania martwych zwierząt za 1 szt.
 7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie:

 - wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie lub za pośrednictwem ePUAP (skrytka: /rxy7gq084p) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z opisem: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W  SCHRONISKU na terenie Gminy Trzyciąż NA ROK 2022” do dnia 07.02.2022 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Trzyciąż, pok. Nr 18 (I – piętro) Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Termin związania z ofertą: 30 dni.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220125_135759_BRN3C2AF489BC51_006730.pdf)20220125_135759_BRN3C2AF489BC51_006730.pdf320 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx)Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx14 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzyciąż zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie pn.: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ  MIEJSCEM W  SCHRONISKU NA ROK 2022”.

 1. Zamówienie obejmuje wykonywanie na terenie Gminy Trzyciąż zadań związanych z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020, poz. 638 z późn. zm.), w szczególności:
 • wyłapywanie na terenie Gminy Trzyciąż przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt, ich transport do schroniska dla zwierząt, pokrycie kosztów ich przyjęcia i bezterminowe utrzymanie w schronisku (z zaznaczeniem, do momentu adopcji).
 • całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Trzyciąż;
 • objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką, polegającą na:
 1. zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
 2. zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,
 3. zapewnieniu stałego dostępu do wody,
 4. zapewnieniu opieki weterynaryjnej;
  • traktowanie w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska;
  • w przypadku pogryzienia obserwacja psa do 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • usypianie ślepych miotów;
  • eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej;
  • zbieranie martwych zwierząt;

9)   podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu

odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia);

10) informowanie Urzędu o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z terenu gminy Trzyciąż w formie e-mail wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji;

 

 1. Termin wykonania: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Przy wyborze oferty będą brane ceny za poszczególne zadania:

Stawki jednostkowe za wykonanie usług opisanych w § 1 zależą m.in. od gatunku zwierzęcia i wynoszą:

 1. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za psa,
 2. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za sukę ze szczeniakami (bez względu na ilość szczeniąt),
 3. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za kota,
 4. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 24 godzin od momentu zebrania,
 5. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 7 dni od dnia zebrania,
 6. Koszt zbierania martwych zwierząt za 1 szt.
 7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie:

 - wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie lub za pośrednictwem ePUAP (skrytka: /rxy7gq084p) z opisem: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU na terenie Gminy Trzyciąż NA ROK 2022” do dnia 24.01.2022 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Trzyciąż, pok. Nr 18 (I – piętro) Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Termin związania z ofertą: 30 dni.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220113_110100_BRN3C2AF489BC51_006561.pdf)20220113_110100_BRN3C2AF489BC51_006561.pdf317 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx)Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx14 kB